.

KIADVÁNYOK

Király Ilona kanadai magyar költő

gyermekekhez írott versei nem csak a legfiatalabb korosztályhoz szólnak.

A természet szeretetéről, megszemélyesített

növényekről, emberi tulajdonságokkal felruházott állatokról szóló kedves

történetek – rímekben elbeszélve –szép emberi tartalmat, gazdag erkölcsi mondanivalót

hordoznak.

Tovább...

Király Ilona:

Sétálj Velem

gyermekversek

Illusztrálták: B.Tóth Klára, Borda Mátyás

    Ki ne látna fantáziát egy gerinc formájú faágban, lukacsos kavicsban, maréknyi agyagban? Ki ne szeretne sásból hőscincért hajlítani, vagy képet karcolni a dinnyehéjra? Ki ne folytatná képzeletben a málló vakolat rajzolatát, a leégett tepsi süteménymaradványait, hogy nyüzsgő állatseregletté válva életre keljen a mesevilág? Tovább...

B. Tóth Klára – Borda Mátyás

BÁRÁNYTÁLTÓL A MÉZLABDÁIG

„Színről színre” nézhetjük végig a Biblia történeteit, főbb életképeit, szimbólumait, ha közelebb lépünk a művészettörténet korszakaihoz, jól szemügyre vesszük a művészek alkotásait.

Tovább...

SZÍNRŐL SZÍNRE

Újszövetségi kártyagaléria

Társasjáték tízéves kortól 2-8 játékos részvételével

B. Tóth Klára – Borda Mátyás – Miklya Zsolt

A Mindent a szemnek, mindent a kéz

nek című sorozat célja, hogy fejlessze a gyermekek kreativitását, bátorságot merítsenek az itt bemutatott ötletekből, merjenek róbálkozni új, szokatlan anyagokkal, alkotó módon tudjanak élni a véletlen adta lehetőségekkel. Játék közben ismerjék meg a bibliai történeteket, azonosuljanak a szereplőkkel...

Kedves Felnőttek, a füzet önöknek is szól. Ajátékok elkészítésén kívül történeti háttérről, régészeti, bibliai vonatkozásokról is olvashatnak. Mindez gondolatébresztő lehet a foglalkozások tervezéséhez, és beszélgetések alapjául szolgálhat a gyermekeikkel, unokáikkal, tanítványaikkal, mindenkivel a maga szintjén. Ajátékok készítésénél hagyják a gyerekeket bátran kísérletezni, hadd valósítsák meg az elképzeléseiket. Menet közben ötlet ötletet szül, így válnak majd alkotó

szellemű, autonóm felnőttekké.

B. Tóth Klára


B. Tóth Klára – Borda Mátyás

Kavicsszínháztól a bibliai terepasztalig

B. Tóth Klára:
Archullató
verseskötetarchullato.htmlarchullato.htmlshapeimage_3_link_0

...egy festő-restaurátor keze, úgy tűnik, ha belefog valamibe, elég kitartó. S mivel ismeri a festékrétegek természetét, hogy a felszín alatt gyakran értékesebb rétegek rejlenek, nem fél megpiszkálni a szöveg- rétegeket sem, várakozóan nyúl a felszín alá, a kéreg repedéseibe. Évek munkája – szenvedése, kínja és öröme, mosolya – volt, amíg a „vasárnapi költőből” egyszerűen csak költő lettél.


Tovább...